Atelier de teatru

Coordonator: Florin Roşu tel. 0723927923

Frecvenţa: o dată pe săptămâna

Vârsta: 5 - 8 ani (grupa 1), 8 -18 ani (grupa 2)

Grupa: maxim 12 copii

Locatie: momentan nu se desfasoara

Atelierul de teatru este o invitaţie adresată copiilor de a descoperi şi experimenta prin teatru noi posibilităţi de exprimare corporală şi verbală.

Acest atelier nu intenţionează să formeze MICI VEDETE sau viitori actori, ci propune o metodă alternativă de educare prin teatru, în cadrul căreia se parcurg etape clar stabilite pentru dezvoltarea multilaterală şi armonioasă a cursanţilor.

Prin exerciţii de dicţie şi vorbire, de antrenament al vocii, prin abordarea şi interpretarea personajelor, elemente de dans, improvizaţie şi pantomimă, prin mişcare scenică, copiii îşi vor îmbogăţi şi nuanţa registrul intrumentelor de comunicare de care dispun, vor învăţa să se mişte şi să se exprime liber (chiar şi în public), să-şi comunice mai bine ideile şi emoţiile şi nu în ultimul rând să se înţeleagă mai bine pe sine şi pe ceilalţi.

Astfel se vor dezvolta atenţia, memoria, coordonarea, spiritul de echipă, creativitatea dar şi acel simţ critic care îi ajută pe copiii să distingă adevăratele valori de restul lucrurilor nefolositoare cu care se întâlnesc la tot pasul.

Pe toată perioada participării la acest atelier se va acorda o atenţie deosebită evoluţiei fiecărui copil în parte. La începutul atelierului profesorul-coordonator va întocmi o fişă de evaluare a nivelului tuturor capacităţilor copilului, pentru a putea răspunde apoi nevoilor specifice ale fiecăruia.

Obiective:

 • Dezvoltarea creativităţii şi imaginaţiei
 • Dezvoltarea capacităţilor fizice, de expresie corporală şi vocală
 • Dezvoltarea capacităţii de exprimare şi comunicare
 • Suscitarea interesului pentru literatură şi artă
 • Dezvoltarea personalităţii

Cursul va cuprinde:

 • O scurtă încălzire fizică şi încălzire vocală
 • Tehnici de respiraţie şi exercitii de dicţie pentru o vorbire clară şi corectă
 • Exerciţii şi jocuri pentru dezvoltarea atenţiei, memoriei şi concentrării
 • Familiarizarea cu limbajul şi elementele teatrale
 • Mişcare scenică şi reguli pe scenă
 • Relaţiile dintre personaje, ierarhii, scopul şi structura personajului meu
 • Texte, memorare şi dezvoltare
 • Improvizaţie
 • Pantomimă
 • Spectacol